10% korting ontvangen?
 
perfect lab bloedarmoede

Bloedarmoede

Bloedarmoede is een aandoening waarbij er zich te weinig rode bloedcellen in het bloed bevinden of waarbij sprake is van een beperkte werking van de rode bloedcellen. De medische term voor bloedarmoede is anemie. De rode bloedcellen bevatten het ijzerhoudende eiwit en vervoeren zuurstof naar de weefsels. Wanneer er zich te weinig rode bloedcellen in het bloed bevinden of wanneer deze beperkt werken, wordt er te weinig zuurstof aangevoerd naar de weefsels. Dit kan leiden tot verschillende klachten. Bloedarmoede kan verschillende oorzaken hebben en wanneer sprake is van bloedarmoede kan dit leiden tot verschillende klachten.

De oorzaken en symptomen van bloedarmoede

Bloedarmoede kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende oorzaak voor het ontstaan van bloedarmoede is een ijzertekort. Een ijzertekort kan ontstaan door extreem bloedverlies na een ongeval, een operatie of als gevolg van de menstruatie, een tekort aan ijzerrijke voeding, een aandoening die ervoor zorgt dat het lichaam geen ijzer opneemt of bij een verhoogde behoefte aan ijzer wat bijvoorbeeld bij zwangere vrouwen het geval is. Ook een gebrek aan vitamine B11 of B12 kan een oorzaak voor bloedarmoede zijn. Dit kan onder andere worden veroorzaakt door ongezonde voeding, overmatig alcoholgebruik, bepaalde medicatie of beperkte opname van de vitamines als gevolg van een bepaalde aandoening. Daarnaast zijn er ook chronische ziekten en aandoeningen die kunnen leiden tot bloedarmoede zoals infecties, thalassemie en reumatoïde artritis.

Veelvoorkomende symptomen bij bloedarmoede zijn zwakte en vermoeidheid, duizeligheid, kortademigheid, hartkloppingen, zweten, koude of slapende handen en voeten en overmatig zweten.

Risicofactoren voor bloedarmoede

Er zijn diverse risicofactoren voor bloedarmoede. Bloedarmoede komt vier keer vaker voor bij vrouwen als bij mannen. Bij vrouwen in de vruchtbare periode in de leeftijdscategorie van 15 tot en met 50 jaar gaat het vaak om een ijzergebrek als gevolg van hevige menstruaties of als gevolg van een verhoogde behoefte aan ijzer tijdens een zwangerschap. Daarnaast behoren ook mensen met de hiervoor genoemde ziekten en aandoeningen tot de risicogroep en andere risicofactoren voor het ontstaan van bloedarmoede zijn overmatig alcoholgebruik, te weinig voeding voorzien van ijzer, vitamine B11 of B12 of het gebruik van ontstekingsremmende pijnstillers zoals Diclofenac en Ibuprofen die voor bloedingen in de maag of darmen kunnen zorgen.

Bloedarmoede vaststellen
Bij een vermoeden van bloedarmoede kan aan de hand van een bloedarmoede test worden vastgesteld of hier sprake van is. Hierbij wordt de hemoglobine waarde in het bloed getest, bij een tekort aan hemoglobine is sprake van bloedarmoede. Naast de hemoglobine waarde kunnen ook andere waarden worden getest aan de hand waarvan ook de mogelijke oorzaak van de bloedarmoede kan worden vastgesteld. De MCV is de gemiddelde grote van de rode bloedcellen. Bij een te hoge MCV-waarde kan sprake zijn van bloedarmoede als gevolg van een vitamine B12 gebrek, een te lage waarde kan duidelijk op bloedarmoede als gevolg van een ijzergebrek. De Ferritine test geeft informatie over de ijzerwaarde in het lichaam en het testen van de CRP waarde is waardevol bij het vaststellen of sprake is van bloedarmoede als gevolg van een ontsteking.

Bloedarmoede behandelen
De behandeling van bloedarmoede hangt af van de oorzaak en klachten. Wanneer bloedarmoede ontstaat als gevolg van een tekort aan ijzer of vitamine B11 of B12, dan dient het dieet te worden aangepast met voedingsmiddelen die deze stoffen bevatten of kan worden aangeraden om voedingssupplementen te slikken. Eet voldoende ijzerrijke voeding gecombineerd met voedingsmiddelen die vitamine C bevatten omdat deze vitamine de opname van ijzer in het lichaam vergroot. In geval van hevige menstruaties kan inname van de anticonceptiepil de oplossing zijn.

Heb je een vermoeden van bloedarmoede? De Premium Health Check van Perfect Lab onderzoekt je bloedwaardes en nog véél meer!

Doe de vitamine check

Weet wat je lichaam echt nodig heeft, doe nu de vitamine check en leer meer over wat er bij jouw leefstijl past. Meten is weten en voorkomen is beter dan genezen.

Telefonisch consult + supplement advies