Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je alle antwoorden op de meest gestelde vragen.

Staat jouw antwoord er niet bij? Aarzel dan niet en “neem contact op” met onze klantenservice.

Q: Kan ik de bloedwaardes uit de Premium Health Check via mijn huisarts laten onderzoeken?

A: De huisarts zoekt vaak gericht naar een aandoening en daarvoor laat hij/zij bepaalde bloedwaarde(n) analyseren. Met de Premium Health Check wordt geen concessie gedaan op kwaliteit, en een breed scala bloedwaarden worden getest. Bij de huisarts wordt regelmatig gebruik gemaakt van een getrapte testmethode. Perfect Lab meet direct een breed palet bloedwaarden in één keer. Dit betekent dat er met de Premium Health Check aanzienlijk meer bloedwaardes in kaart worden gebracht, dan bij de huisarts.

Q: De Premium Health Check lijkt duurder dan onderzoeken bij de huisarts?

A: De Premium Health Check meet een zeer breed palet aan bloedwaardes om zo een compleet en  holistisch beeld van je gezondheid te krijgen. De huisarts zoekt vaak gericht naar een aandoening en daarvoor laat hij/zij bepaalde bloedwaarde(n) analyseren. Hoe meer bloedwaarden er worden onderzocht hoe kostbaarder het onderzoek. Bovendien bevat de Premium Health Check bijzondere bloedwaardes die complexer zijn om te meten, maar die belangrijke informatie geven over de gezondheid.  Ondanks dit alles is de Premium Health Check zeer voordelig geprijsd in vergelijking met andere instellingen. Perfect Lab vindt het belangrijk de prijs voor jouw onderzoek zo laag mogelijk te houden, zodat de test voor een groot publiek toegankelijk is.

Q: Wat is het verschil met de huisarts?

A: In Nederland wordt preventief onderzoek niet vergoed door de verzekeraars. Jouw huisarts mag daarom niet altijd het onderzoek dat je wenst te laten uitvoeren, zonder dat er een medische noodzaak voor is. Bovendien komt het door het laboratorium uitgevoerde bloedonderzoek voor rekening van jouw “eigen risico”. Hierdoor betaal je dus de testen vaak uiteindelijk nog steeds zelf.

De Premium Health Check bevat een breed palet  verschillende bloedwaardes die waarde bevatten over je gezondheid, preventief en zonder dat er een medische noodzaak voor is.

Voor onderzoek via jouw huisarts zijn ook meer acties nodig. Telefonisch een afspraak maken, naar de huisarts, vragen om de testen die je eigenlijk zou willen doen en hopen dat deze ermee instemt, naar het bloedafnamepunt, ongeveer een week later bellen voor de uitslag of weer langs de huisarts voor de uitslagen. Via Perfect Lab blijft dat beperkt tot het bezoeken van de prikpost dat je zelf uitkiest en heb je de eerste uitslag al binnen 48 uur. Wil je deze bespreken ?  Dan kun je dit aangegeven bij Perfect Lab en dan neemt een gezondheidsadviseur direct contact met je op.

Jouw uitslag blijft bij Perfect Lab voor jou alleen en niemand anders; ze gaan dus ook niet naar je huisarts. Zoals je weet werken wij net als de huisartsen met een gecertificeerd artsenlaboratorium. Indien je afwijkende testuitslagen hebt kunt je deze dus gemakkelijk uitprinten en eventueel later met je arts bespreken.

De Premium Health Check is vooral bedoeld voor preventief onderzoek ; heb je klachten ga dan naar de huisarts.

Q: Hoe weet ik zeker dat er veilig en deskundig geprikt wordt?

A: Alle prikkers hebben een medische opleiding en bovenal veel ervaring. Veelal zijn zij arts, doktersassistent of hoofdverpleegkundige. Door hun prikervaring stellen zij je op je gemak, zodat je weinig zult merken van het prikje. Daarnaast worden de naalden steeds dunner en wordt de hoeveelheid afgenomen bloed steeds minder.

Q: Moet ik nuchter zijn bij de bloedafname?

A: Nee, de Premium Health Check bevat geen bloedwaardes die daar gevoelig voor zijn.

Q: Op welke tijdstippen kan ik bloed laten prikken?

A: De openingstijden verschillen per priklocatie. in de e-mail die je ontvangt zitten de locaties en tijdstippen dat de prikposten geopend zijn.

Q: Hoe herken ik de prikpostlocatie?

A: Onze prikposten zijn in beheer van Meditel, een bedrijf dat gespecialiseerd is in locaties voor medische doeleinden.  De exacte adresgegevens van de prikpost zitten in de e-mail die je ontvangt en staan op de website

Q: Hoe moet ik mijn uitslag interpreteren?

A: De Premium Health Check onderzoekt geen bloedwaardes die uitsluitsel geven of er sprake is van een aandoening. Er komen daarom geen uitslagen aan de orde die negatief dan wel positief zijn. Wel kunnen bloedwaardes afwijkend zijn.  De referentiewaarde (de grenzen ) vind je terug in je uitslag. Je kunt gebruik maken van het adviesteam van Perfect Lab. Zij lichten toe wat een eventuele afwijking betekent en hoe je dit kunt verbeteren. Bij te hoge afwijkingen zullen wij je adviseren naar de huisarts te gaan.

Als je vragen hebt over de uitslag neem dan meteen contact met ons op.

Q: Kan ik mijn uitslagen bespreken met (laboratorium) arts?

A: Uiteraard kunt je jouw resultaten met een arts bespreken, dit kun je mogelijk doen met je eigen huisarts. Als je bent ingelogd in het systeem kun je de resultaten opslaan op je eigen computer zodat je die kunt meenemen naar je huisarts. Liever de uitslag bespreken met ons adviesteam? Neem dan contact met ons op. Dit consult is geheel kosteloos en onderdeel van onze service en nazorg.

Q: Kan ik bepaalde waardes verbeteren met vitaminen en mineralen?

A: Afhankelijk van welke waardes afwijkend zijn en in welke mate , zijn er mogelijkheden om deze met bepaalde voedingssupplementen te ondersteunen. Indien u daarin geïnteresseerd bent neem dan contact met ons adviesteam op. Zij beschikken over de expertise om je hierin goed te adviseren. Dit consult is geheel kosteloos en onderdeel van onze service en nazorg.

Q: Ik heb mijn bloed 24 uur geleden afgegeven, maar mijn resultaten zijn nog niet binnen. Hoe kan dat?

A: De meeste uitslagen van de Premium Health Check zijn binnen 24 uur bekend. Echter de Premium Health Check bevat een breed scala aan bloedwaarden en sommige zijn complexer te onderzoeken en duren daarom langer, zoals bijvoorbeeld homocysteïne.

Q: Als ik op vrijdag bloed laat afnemen wanneer zijn mijn resultaten dan bekend?

A: Het laboratorium van Perfect Lab spreekt in alle gevallen over werkdagen. Concreet betekent dit dat als je op vrijdag bloed afgeeft de resultaten pas na het weekend bekend zijn. Wij proberen altijd alle resultaten zo snel mogelijk beschikbaar te maken.

Q: De resultaten van mijn test vallen buiten de referentiewaarden, maar nog niet alles is bekend. Moet ik mij zorgen maken?

A: Als jouw waardes aanzienlijk afwijken dat directe opvolging noodzakelijk is, zullen wij contact met je opnemen. Indien nodig zullen we je adviseren contact op te nemen met de huisarts. Wacht rustig het complete resultaat af.

Q: Ik heb een test besteld, maar wil deze toch annuleren. Kan ik mijn bestelling annuleren?

A: Op het moment dat je een test besteld wordt er een unieke code voor je gegenereerd, deze code is gekoppeld aan jouw account en meteen actief. Echter wanneer je binnen 30 dagen na ontvangst van de bevestiging e-mail de diensten wilt annuleren en de overeenkomst wilt ontbinden is dit mogelijk mits er nog geen afspraak is gemaakt met de prikpost.

Wanneer je al wel een afspraak hebt gepland met een prikpost maar de overeenkomst binnen 30 dagen na de verzending van de bevestiging e-mail wilt ontbinden, dan geldt dat perfect Lab al is begonnen met de levering van onze diensten voordat de bedenktijd van 30 dagen is verstreken, in dat geval ben je slecht de annuleringskosten verschuldigd van €45,–.

Indien de overeenkomst binnen 24 uur voor het afgesproken tijdstip bij bent de prikpost wordt geannuleerd, ben je 50% van de ‘totaal som’ aan annuleringskosten verschuldigd.

Q: Is het mogelijk om meerdere Premium Health checks op één account te bestellen?

A: Helaas is het niet mogelijk voor meerdere mensen op één account te bestellen. Dit omdat de referentiewaarden van de resultaten afhankelijk kunnen zijn van het geslacht en de leeftijd.

Q: Wat moet ik doen als ik de Premium Health Check heb besteld, maar geen e-mail heb ontvangen?

A: Mogelijk is onze email in je spambox  terechtgekomen. Indien je na vijftien minuten nog geen e-mail hebben ontvangen neem dan contact met ons op.

Q: Is het mogelijk om de Premium Health Check van Perfect Lab te bestellen voor mensen van alle leeftijden?

A: Nee, de minimale leeftijd voor laboratoriumonderzoek van Perfect Labs is 18 jaar. Wil je toch inzicht hebben in de gezondheid van je kind dan adviseren wij je om naar de huisarts te gaan.

Q: Ik heb een bloedonderzoek besteld maar heb nog geen afspraak gemaakt bij de prikpost, hoe lang blijft de unieke link in de e-mail actief?

A: De link in de e-mail blijft 30 dagen geldig, hierna vervalt deze. Zorg dat je altijd binnen 30 dagen na de betaling de afspraak bij de prikpost maakt. De datum voor de fysieke bloedafname kan wel verder in de toekomst liggen.

Q: k wil mijn afspraak verzetten, hoe kan ik dit doen?

A: In de eerdere e-mail die je hebt ontvangen voor het maken van een afspraak staat een link om je afspraak te verzetten. Na het kiezen van de nieuwe datum geeft het systeem de nieuwe en oude afspraak weer. Let op, je moet dan nog op de knop “afspraak verzetten” drukken na het kiezen van een nieuwe tijd en datum. Hou je mail in de gaten voor bevestiging van de nieuwe afspraak.

Q: Waarom zou ik de Premium Health Check doen?

A: De Premium Health Check meet veel bloedwaarden en houdt je lichaam in de gaten. Zo hebben veel mensen hebben een verhoogde waarde cholesterol in het bloed. Cholesterol is een van de belangrijkste veroorzakers van hart- en vaat ziekten. Daarnaast weten meer  dan 200.000 Nederlanders niet dat ze diabetes hebben. Door het HbA1c (gemiddelde suikerwaarde afgelopen 3 maanden)  te meten is dit snel te traceren. Ook Lever en nier afwijkingen zijn goed aan te tonen aan de hand van een bloedbepaling. Verder wordt er gekeken naar je immuunsysteem en hoe de status is van belangrijke vitamines zoals B vitamines en vitamine D en nog meer relevante bloedwaardes. Met de uitslag krijg een duidelijk en holistisch inzicht in je gezondheid.

Q: Wat moet ik doen als ik klachten heb?

A: Als je klachten hebt adviseren wij je altijd naar de huisarts te gaan. Ook als de uitslagen van de Premium Health Check van Perfect Lab goed zijn, adviseren wij bij klachten altijd de huisarts te bezoeken.

Q: Ik wil graag een bloedonderzoek op maat, kan dit?

A: De Premium Health Check onderzoekt een breed palet aan bloedwaardes en is daarmee een zeer compleet bloedonderzoek. Wil je desondanks toch  aanvullende waardes laten onderzoeken,  dan kan dit met Perfect Lab besproken worden. Afhankelijk of wij deze bloedwaardes kunnen aanbieden heeft dit gevolgen voor de prijs. De extra bloedwaarde(n) worden in rekening gebracht inclusief de extra handelingskosten.

Q: Ik wil de Premium Health Check zakelijk aanbieden, kan dit?

A: Het is mogelijk (bij een groot aantal afnames) dat het bloedprikken bij een locatie bij in de buurt (bij het bedrijf) wordt geregeld. Neem hiervoor contact met ons op.

Q: Tegenwoordig zijn er toch ook thuistesten, wat is de kwaliteit van de deze zelftesten?

A: Thuistesten zijn lang niet zo betrouwbaar zoals recent onderzoek heeft uitgewezen. Er zijn door de Nederlandse Vereniging van klinisch Chemici en het VU Amsterdam diverse testen onderzocht en de conclusie is dat de testen te onbetrouwbaar zijn. Bovendien heb  je zelf vaak minder kennis van de afname waardoor je de uitslag kan beïnvloeden. Bovendien is een vingerprik pijnlijk en moeten er vaak moeilijke handelingen plaatsvinden voor het bloed beoordeeld kan worden. De testen moeten met de post opgestuurd worden en dat is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van de bloedsamples. Ook is het niet mogelijk een breed spectrum aan bloedwaardes via een thuistest af te nemen.

Q: Wie bepaalt de testuitslag en waarmee wordt mijn bloed vergeleken?

A: De test wordt uitgevoerd door een C.C.K.L. gecertificeerd artsenlaboratorium of ziekenhuislaboratorium volgens de nieuwste en betrouwbare technieken. je bloed wordt vergeleken met de medische referentiewaarden die het lab hanteert. Deze waarden worden door de SAN (branche vereniging medische diagnostiek)  bijgehouden.

Q: Zijn mijn gegevens veilig?

A: Jouw gegevens worden op twee manieren beveiligd. Op de eerste plaats  doordat je een persoonlijke omgeving hebt  “mijn Perfect Lab” waarvoor je zelf een account moet aanmaken door middel van een ‘Login naam’ en ‘Wachtwoord’. Deze omgeving is beveiligd.

Daarnaast kunnen je persoonlijke resultaten van het bloedonderzoek, in PDF vorm, pas worden ingezien wanneer je jouw persoonlijke ordernummer en geboortedatum invult. Ook deze omgeving is dus beveiligd.