perfect lab bloedwaarde gamma gt

Wat is de bloedwaarde Gamma GT?

Gamma GT of GGT staat voor gamma-glutamyltransferase. Dit is een enzym dat voornamelijk voorkomt in de lever en helpt bij het verteren en omzetten van voedingsstoffen die we binnenkrijgen tot bestanddelen die door het lichaam kunnen worden gebruikt. Gamma GT komt naast de lever ook voor in de nieren en voor een kleine hoeveelheid in de rest van het lichaam. De concentratie van Gamma GT in het bloed behoort laag te zijn. Wanneer de lever zwaar belast wordt, kan de Gamma GT waarde in het bloed stijgen, dit kan verschillende oorzaken hebben. Een verhoogde Gamma GT waarde kan er op duiden dat de lever minder goed werkt.

Gamma GT verhoogd: wat zijn de oorzaken en gevolgen?

Bij een goed werkende lever bevindt zich in de lever en in de nieren een hoog gehalte Gamma GT. In dat geval zal de hoeveelheid Gamma GT die in het bloed gemeten wordt erg laag zijn. Wanneer er een probleem is met de lever, kan het gevolg zijn dat enzymen – waaronder Gamma GT – uit de lever weglekken en in de bloedbaan terecht komen. Hierdoor stijgt de hoeveelheid Gamma GT in het bloed. Hoge Gamma GT waardes in het bloed kunnen wijzen op een leveraandoening of op schade aan de galwegen. Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Zo kunnen overmatig alcoholgebruik of medicijngebruik ervoor zorgen dat de lever in korte tijd veel afvalstoffen moet verwerken waardoor een verhoogd Gamma GT in het bloed ontstaat. Ook kunnen een ontstoken lever, leververvetting of een blokkade van de galwegen – waardoor de lever niet in staat is om afvalstoffen te vervoeren – zorgen voor een verhoogd Gamma GT. Wanneer een probleem met de lever of galwegen ten grondslag ligt aan een te hoog Gamma GT kan dit op termijn zorgen voor diverse gezondheidsklachten. Men kan vermoeidheid ervaren, een gevoel van zwakte, misselijkheid, verminderde eetlust, buikpijn of er kan geelzucht ontstaan waarbij de ogen en huid geel kleuren.

Gamma GT waarden testen

Met behulp van een Gamma GT test wordt getest of sprake is van een verhoogd Gamma GT in het bloed. Een Gamma GT test maakt onderdeel uit van een bloedtest die meerdere waarden test en mogelijk ook van een algeheel gezondheidsonderzoek.
De uitslag van de test wordt afgezet tegen de Gamma GT normaalwaarden. Bij mannen is de Gamma GT normaalwaarde < 45 U/l en bij vrouwen < 35 U/l. Blijkt uit de test dat sprake is van een verhoogd Gamma GT dan kan dit duiden op een probleem met de lever. Bij een te hoge waarde wordt aangeraden om een arts raad te plegen.

Doe de vitamine check

Weet wat je lichaam echt nodig heeft, doe nu de vitamine check en leer meer over wat er bij jouw leefstijl past. Meten is weten en voorkomen is beter dan genezen.

Telefonisch consult + supplement advies