DNA onderzoek

DNA onderzoek

DNA onderzoek geeft specifieke informatie over jouw genetische aanleg en daarmee inzicht in verschillende gezondheidsaspecten zoals een verhoogde kans op aandoeningen, waar jij gevoelig voor bent of hoe jouw lichaam reageert op bepaalde voedingsmiddelen zoals gluten of lactose. Op basis van deze informatie kun je preventief handelen en gerichte aanpassingen doen in jouw leefstijl waarmee je je gezondheid kunt verbeteren en ervoor zorgt dat je zo lang mogelijk gezond blijf.

Onderwerpen in dit artikel:

  • Wat is DNA?
  • Waarom een DNA onderzoek?
  • Bloed- en ontlasting onderzoek

Wat is DNA?

DNA staat voor “deoxyribonucleïnezuur” en is een biochemisch macromolecuul dat al het erfelijk materiaal in ons lichaam draagt. DNA is aanwezig in de kern van elke lichaamscel en wordt opgebouwd bouwstenen van DNA bestaan uit vier verschillende nucleotiden: adenine (A), thymine (T), cytosine (C) en guanine (G). De nucleotiden vormen paren, waarbij adenine altijd met thymine paart en cytosine altijd met guanine samen gaat. De specifieke volgorde van deze paren langs de DNA strengen vormen een specifieke genetische code. De volgorde van de bouwstenen in het DNA is voor 99,7 tot 99,9 gelijk in ieder mens. Slechts een klein gedeelte is verschillend en maakt een mens uniek. De verschillen worden mutaties of variaties genoemd en bepalen verschillen in onder andere uiterlijke kenmerken zoals haarkleur en kleur van de ogen, maar ook biologische processen. Zo worden de aanleg voor aandoeningen of gevoeligheid voor bepaalde medicijnen of voedingsstoffen door de variaties in het DNA bepaald.

Waarom een DNA onderzoek?

Een DNA onderzoek is het proces waarbij het DNA wordt geanalyseerd en informatie wordt gegeven over de genetische samenstelling van een persoon. Er zijn verschillende DNA onderzoeken mogelijk waarbij er onderzoeken zijn die zich richten op informatie over je afkomst of verwantschappen, andere onderzoeken richten zich op meer persoonlijke kenmerken of gezondheidsaspecten. DNA onderzoek dat zich richt op gezondheidsaspecten geeft op basis van jouw genetische samenstelling informatie over onder andere je genetische aanleg voor aandoeningen, enzymwerking, gevoeligheid voor medicijnen en voedselintoleranties. Deze informatie geeft inzicht in verschillende gezondheidsaspecten en kun je gebruiken om je voedingspatroon en leefstijl (preventief) aan te passen voor een zo fit mogelijk lichaam en goede gezondheid.  

Bloed- en ontlasting onderzoek

Het combineren van een DNA onderzoek met een bloed- en ontlastingsonderzoek geeft een nog beter beeld van je gezondheid. Het DNA onderzoek biedt informatie over je genetische aanleg voor bepaalde erfelijke aandoeningen, ziekten of genetische risicofactoren voor bijvoorbeeld hartproblemen of diabetes. Een bloed- en ontlastingstest geeft informatie over de huidige bloed- en darmwaarden die aanvullende informatie kunnen verschaffen over de huidige gezondheidstoestand en mogelijke risicowaarden. Komt er bijvoorbeeld uit DNA onderzoek dat er een verhoogd risico op het ontstaan van leverkanker bestaat, dan is het belangrijk om de leverwaarden GAMMA GT, ASAT, ALAT regelmatig te controleren. Bij afwijkingen kan worden ingegrepen door aanpassing in het voedingspatroon en de leefstijl.

Als je op basis van je DNA een verhoogd risico hebt op hart- en vaatziekten, is het van groot belang om extra nauwlettend je cholesterolniveaus te monitoren. Dit vormt een uiterst waardevolle toevoeging aan je preventief medisch onderzoek.

Ontlastingsonderzoek geeft door middel van de verschillende darmwaarden inzicht in de darmgezondheid en samenstelling van het microbioom. Een DNA onderzoek in combinatie met een ontlasting onderzoek kan zorgen voor beter begrip van de darmgezondheid en inzicht in risicofactoren voor toekomstige problemen. Op basis van deze informatie kunnen (preventieve) maatregelen worden genomen om de darmgezondheid te bevorderen.

Het voordeel is dat je slechts één keer een DNA-onderzoek hoeft te laten doen, en met de resultaten kun je op basis van jouw genetische aanleg precies inzicht krijgen in waar je een verhoogd of verlaagd risico loopt. Dit fungeert als een soort preventief gezondheidspaspoort, waardoor je nog bewuster wordt van je persoonlijke gezondheid. Hierdoor worden de uitkomsten van bloed- en ontlastingsonderzoeken nog waardevoller. Met deze informatie kun je nog meer de controle nemen over je gezondheid.

Conclusie

Een DNA onderzoek geeft belangrijke informatie over genetische aanleg voor aandoeningen, enzymwerking, gevoeligheid voor medicijnen en voedselintoleranties. In combinatie met een bloed- en ontlasting onderzoek die je alle huidige informatie geven over je bloed- en darmwaarden heb je alle informatie voor het (preventief) aanpassen van je voeding en leefstijl voor een zo gezond mogelijk lichaam.

Je bloed en ontlasting laten onderzoeken? De Darm Health Check van Perfect Lab is een uitgebreid ontlastingsonderzoek, dat standaard 16 darmwaardes onderzoekt. Naar persoonlijke behoefte kun je deze uitbreiden met aanvullende waardes. Met de Bloed Health Check controleert Perfect Lab standaard 30 bloedwaardes, met de mogelijkheid tot het uitbreiden van het onderzoek met extra waardes.

Doe de vitamine check

Weet wat je lichaam echt nodig heeft, doe nu de vitamine check en leer meer over wat er bij jouw leefstijl past. Meten is weten en voorkomen is beter dan genezen.

Telefonisch consult + supplement advies