Privacyverklaring

Perfect Lab B.V. (hierna: wij) respecteren uw privacy. Wij streven ernaar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die je bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy verklaring informeren wij jou over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Informeren wij jou over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens

Perfect Lab B.V.
KVK-nummer: 78271428

Burg. Haspelslaan 15
1181 NB Amstelveen
020 – 2809250
info@perfectlab.nl

Categorieën
persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze webwinkel en de daarop beschikbare diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die je gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

  • NAW gegevens
  • Geslacht
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Factuuradres
  • Betalingsgegevens
  • IP-adres
 
Online Bloed Health Check en Online Darm Health Check
Na aanschaf van een DHC verzamelen wij de volgende gegevens: leeftijd, lengte, gewicht, geslacht, soorten darmklachten, hoe vaak je last hebt van darmklachten, of je andere klachten ervaart, hoelang je last hebt van darmklachten, hoeveel vezels je binnen krijgt, hoeveel liter je dagelijks drinkt, of je medicijnen gebruikt, of je antibiotica gebruikt, of je suppletie gebruikt, of je eerdere darm onderzoeken hebt gedaan, of je stress ervaart, hoeveel alcohol je per week drinkt, of je bewerkt voedsel eet, of je haarverlies hebt en of je last hebt van allergieën.

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens aan Perfect Health B.V., enkel en alleen bij uitdrukkelijke toestemming. Informatie wordt gedeeld om een passend en persoonlijk vitamineadvies te kunnen geven.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van jou verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen jou en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze cliënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Inzage, wijziging of
verwijdering van uw
persoonlijke informatie

Middels dit formulier kunt u verzoek doen tot inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonlijke gegevens opgeslagen bij Perfect Lab.