10% korting ontvangen?
 
perfect pab alkalische fosfatase

Alkalische fosfatase

Alkalische fosfatase is een enzym dat fosfaatgroepen van verschillende moleculen kan verwijderen zoals eiwitten en nucleotiden. Dit proces wordt defosforylering genoemd en levert over het algemeen energie op. Alkalische fosfatase komt in grote hoeveelheden voor in cellen die bot aanmaken en in de gal en lever. Ook zijn kleinere hoeveelheden van het enzym te vinden in de darm en placenta. Voor gezonde botten, gal en lever is het van belang dat het Alkalische fosfatase niveau stabiel is. Zowel een verhoogd als een verlaagd Alkalische fosfatase niveau is ongunstig en kan duiden op gezondheidsproblemen.

Alkalische fosfatase testen

Bij verdenking op problemen met de lever, de galwegen of het botweefsel kan een bloedtest worden gedaan die inzicht geeft in je Alkalische fosfatase waarde. Is er sprake van een gezonde lever en gezond botweefsel? Dan wordt de hoeveelheid Alkalische fosfatase in het bloed meestal gemeten op minder dan 125 IU/l.

Alkalische fosfatase verhoogd

Wanneer de Alkalische fosfatase te hoog is, dan kan dit verschillende oorzaken hebben. Er kan sprake zijn van een niet optimaal functionerende lever of de galwegen kunnen verstopt zijn. Vaak wordt de Alkalische fosfatase getest in combinatie met een andere test zoals Gamma-GT, ALAT en ASAT om de exacte oorzaak van de verhoging te kunnen vaststellen. Als naast een verhoogde Alkalische fosfatase waarde ook een verhoogde gamma-GT waarde wordt gemeten, kan bijvoorbeeld sprake zijn van een leveraandoening.

Alkalische fosfatase verlaagd

Ook wanneer het Alkalische fosfatase te laag is kan dit ongunstig zijn en lichamelijke klachten met zich meebrengen. Een verlaagde waarde kan verband houden met een magnesium tekort, een vitamine D tekort of een niet goed werkende schildklier.

Afhankelijk van de uitkomst van de bloedtest in combinatie met vervolgonderzoek zal de oorzaak van een verhoogde of verlaagde Alkalische fosfatase waarde moeten worden vastgesteld. Aan de hand daarvan kan met behulp van dieetverandering, verandering van levensstijl of medicatie de oorzaak worden aangepakt en de waarde weer worden verlaagd of verhoogd tot een normaalwaarde.

Alkalische fosfatase, maar ook GAMMA-GT, ASAT, ALAT en vitamine D zijn een van de vele bloedwaardes die worden onderzocht de in Premium Health Check.

Doe de vitamine check

Weet wat je lichaam echt nodig heeft, doe nu de vitamine check en leer meer over wat er bij jouw leefstijl past. Meten is weten en voorkomen is beter dan genezen.

Telefonisch consult + supplement advies