10% korting ontvangen?
 
Alle aandoeningen die in de DNA HEALTH CHECK worden onderzocht

Alle aandoeningen die in de DNA HEALTH CHECK worden onderzocht

Er zijn verschillende soorten aandoeningen waarbij erfelijkheid een rol speelt. Bij een deel van deze aandoeningen is het mogelijk om het risico daarop te verkleinen, bijvoorbeeld door alert te zijn in vroeg opsporing of leefstijlaanpassingen. De DNA HEALTH CHECK geeft jou informatie waarmee je preventief aan de slag kunt.

Uit de test blijkt op welke aandoeningen jij een verhoogde of juist verlaagde kans hebt en welke leefstijlaanpassingen in jouw geval de meeste gezondheidswinst kunnen opleveren. Bij alle aandoeningen die worden onderzocht zijn naast aanleg ook andere factoren van invloed op de eventuele ontwikkeling ervan. Alleen dan is het zinvol om iets te weten over je genetische aanleg omdat je bij deze aandoeningen een bijdrage kunt leveren aan het voorkomen ervan, bijvoorbeeld door aanpassing van de leefstijl. Wanneer blijkt dat je genetische aanleg hebt voor een bepaalde aandoening, dan ontvang je daarvoor gerichte preventie informatie. Daarmee wordt voor jou inzichtelijk op welk vlak de meeste winst valt te behalen. Op basis daarvan kun jij prioriteiten stellen voor jouw gezondheid.

Hieronder lichten we toe welke aandoeningen in de DNA HEALTH CHECK worden onderzocht en welke genen daarbij worden bestudeerd.

De DNA HEALTH CHECK wordt aangeboden en uitgevoerd door Igene. Onze rol is jou in contact te brengen met deze aanbieder en ervoor te zorgen dat jij de beschikking krijgt over een goed advies op basis van de uitkomsten van de check.

Alzheimer

Alzheimer is een neurodegeneratieve aandoening die het geheugen en mentale functioneren aantast. De aandoening wordt sterk beïnvloed door genetische factoren, vooral door variaties op het ApoE-gen. Ongeveer 75% van de mensen heeft een gunstige ApoE-variant, wat hun kans op Alzheimer aanzienlijk (2 à 3 keer) verlaagt). De overige 25% draagt één of twee ongunstige varianten, wat hun risico verhoogt (1,5 keer tot 5 keer hoger).
Naast het ApoE -gen zijn er andere genen gerelateerd aan Alzheimer zoals TOMM40 en TREM2, maar de impact hiervan is minder groot op de totale bevolking omdat deze gerelateerd lijken te zijn aan leeftijd. Daarnaast spelen ook veelvoorkomende DNA-variaties een rol, maar met kleine individuele effecten.

Leefstijl kan een rol kan spelen bij Alzheimerpreventie. Belangrijk is op te merken dat de DNA HEALTH CHECK niet geschikt is voor het identificeren van de erfelijke Early Onset Alzheimer’s Disease-variant, deze variant kan op jongere leeftijd optreden en wordt veroorzaakt door zeldzame mutaties in de genen PSEN1, PSEN2 en APP.

Beroerte

Een beroerte is een onderbreking van de bloedtoevoer naar de hersenen die kan leiden tot spraakproblemen of plotselinge verlamming. Verschillende DNA-variaties (SNP’s) zijn gerelateerd aan een beroerte. Daarbij zijn vaak genen betrokken die te maken hebben met bloedstollen. De mees voorkomende mutatie in Europa is een specifieke mutatie in het F5-gen en ook een mutatie in het F2-gen komt regelmatig voor. Ook een optelsom van mutaties in de genen ACE, NOS3 en ApoE geven in het algemeen een licht veranderde kans op een beroerte. De DNA HEALTH CHECK wordt aangeboden en uitgevoerd door Igene. Onze rol is jou in contact te brengen met deze aanbieder en ervoor te zorgen dat jij de beschikking krijgt over een goed advies op basis van de uitkomsten van de check.

Borstkanker

Borstkanker is een vorm van kanker die in de borst ontstaat. Mutaties op de genen BRCA1, BRCA2 en PALB2 zorgen voor een sterk verhoogde kans op het ontstaan van borstkanker. Bij BRCA1- of BRCA2 mutaties bestaat er een risico van 60 tot 80% op het ontwikkelen van borstkanker. De percentages bij een PALB2 mutatie liggen wat lager. De kans op mutaties op deze genen zijn ongeveer 1 op 400. Belangrijk is dat de DNA HEALTH CHECK een groot deel van mogelijke mutaties op hoog-risicogenen in kaart brengt, maar hierin niet 100% volledig is. Bij het vermoeden op een mutatie op een hoog-risicogen is het van belang om altijd een arts te raadplegen.

Botontkalking

Bij botontkalking is sprake van het verlies van botdichtheid en kracht, waardoor het risico op fracturen wordt verhoogd. DNA-variaties kunnen naast leefstijl en omgevingsfactoren een rol spelen bij botontkalking. Onder meer variaties in het VDR-gen, Col1A1-gen en het LRP5-gen zijn risicofactoren. Deze genen zijn allen betrokken bij het reguleren van de botmineraaldichtheid. Het effect van afzonderlijke variatie in deze genen is vaak klein, maar bij meerdere variaties is de kans op botontkalking verhoogd.

Darmkanker

Darmkanker is de verzamelnaam voor tumoren in de dikke darm en endeldarm en begint meestal als een poliep. In 90 tot 95% van alle gevallen van darmkanker spelen vaak voorkomende DNA-variaties een rol waarbij een optelsom van variaties de kans op darmkanker vergroot. Een mutatie die vaak voorkomt is de c.1100del-C., waarmee het risico op darmkanker aanzienlijk wordt verhoogd. Ook een mutatie in het CHEK2-gen (rs17879961) geeft een verhoogd risico op darmkanker.

Diabetes type 2

Bij diabetes type 2 zijn de cellen in het lichaam minder gevoelig geworden voor insuline, wat resulteert in verhoogde bloedsuikerniveaus. Zowel leefstijl als aangeboren DNA-variaties kunnen een rol spelen bij het ontstaan hiervan. Genetische risicofactoren voor diabetes type 2 zijn onder meer variaties in de genen PPARG, GCK, HHEX, CDKAL1, TCF7L2, KCNQ1, KCNJ11, SLC30A8. Het effect van een afzonderlijke variatie in deze genen is vaak klein, maar bij een optelsom van meerdere variaties is de kans verhoogd. In de DNA HEALTH CHECK worden alleen DNA-markers (SNP’s) meegenomen waarvan duidelijk is dat ze de kans op diabetes type 2 beïnvloeden.

Eierstokkanker

Eierstokkanker is kankersoort die in de eierstok of eileider ontstaat. Net als bij borstkanker geven mutaties op de genen BRCA1, BRCA2 en PALB2 een sterk verhoogde kans op eierstokkanker. Wanneer sprake is van een mutatie in deze genen, betekent dit niet dat je eierstokkanker krijgt maar wel dat het risico hierop vele malen groter is. Bij BRCA1 zo’n 35-45% en bij BRCA2 zo’n 10 tot 20%. Ook hier geldt dat bij een vermoeden op een mutatie op een hoog-risicogen is het van belang om altijd een arts te raadplegen.

Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten zijn een verzamelnaam voor aandoeningen die het hart en de bloedvaten beïnvloeden. Bij hart- en vaatziekten spelen leefstijl en omgevingsfactoren een grote rol, maar kunnen ook DNA-variaties een rol spelen. Vaak zijn hier genen bij betrokken die met vetstofwisseling of bloedstolling te maken hebben zoals APOE, APOA5 en NOS3. Daarbij is het effect van een enkele mutatie vaak klein maar bij meerdere mutaties vergroot dit de kans op hart- en vaatziekten. In de DNA HEALTCH CHECK worden alleen mutaties meegenomen waarvan duidelijk bewezen is dat ze de kans op hart- en vaatziekten beïnvloeden. Is er sprake van een erfelijke hartziekte in je familie, dan raden we aan om je te laten onderzoeken door een arts.

Leverkanker

Leverkanker is een vorm van kanker die in de lever ontstaat. Bij de meeste personen die leverkanker krijgen is eerst sprake van levercirrose, waarbij littekenweefsel in de lever ontstaat. Oorzaken daarvan kunnen zijn bepaalde leveraandoeningen, leververvetting, een hepatitis-B of C infectie of langdurig alcoholmisbruik. Genetische factoren spelen een minder grote rol en bepaalde DNA variaties hebben slechts kleine effecten. Toch kan een optelsom van DNA-variaties leiden tot meer kans op het ontstaan van leverkanker. Slechts in een klein deel van de gevallen is sprake van een zeldzame mutatie in een hoog risicogen.

Longkanker

Longkanker is een vorm van kanker die in de longen ontstaat. Zo’n 85% van alle personen met longkanker rookt of heeft gerookt. Ook andere leefstijl- en omgevingsfactoren vergroten de kans op het ontstaan van longkanker zoals blootstelling aan bepaalde stoffen zoals asbest. Genetische factoren hebben een beperkte rol bij het ontstaan van longkanker. Wel kunnen aangeboren DNA-variaties een rol spelen. De DNA HEALTH CHECK brengt een aantal DNA-variaties in kaart die een rol spelen. Deze hebben individueel vaak weinig effect maar in geval van meerdere variaties kan sprake zijn van een licht veranderde kans op longkanker.

Maagkanker

Maagkanker is een vorm van kanker die in de maag ontstaat. Er zijn verschillende typen maagkanker met verschil in factoren en genetische betrokkenheid. 90 tot 95% van de gevallen betreft intestinale maagkanker. Hierbij hebben aangeboren DNA-variaties een beperkte rol. Diffuus maagkanker is een minder vaak voorkomend type. Daarbij spelen genetische factoren een grote rol. Bij een klein deel van alle maagkankergevallen is sprake van het Lynch-syndroom, ook daarbij spelen genetische factoren een rol. De DNA HEALTH CHECK analyseert geen hoog-risicogenen voor maagkanker. Is er sprake van mutaties met hoog-risicogenen zoals CDH1, MLH1, MSH2 en APC in de familie, dan is het belangrijk om een arts te raadplegen.

Maculadegeneratie

Maculadegeneratie is een aandoening van het middelste gedeelte van het netvlies, waardoor het zicht geleidelijk minder kan worden. Van een aantal genen is bekend dat ze sterk gerelateerd zijn aan deze aandoening zoals het ARMS2-gen en de genen CFH en C3. Variaties in deze genen komen relatief vaak voor. Ook zijn er meer zeldzame variaties die ook van invloed kunnen zijn op het ontstaan van maculadegeneratie en daarom meegenomen worden in de DNA HEALTH CHECK.

Parkinson

Parkinson is een hersenziekte waarbij bepaalde hersencellen afsterven waardoor je anders gaat bewegen, je anders gaat voelen en kunt gaan gedragen. Van verschillende DNA-variaties is bekend dat deze gerelateerd zijn aan Parkinson. Een mutatie op het LRRK2-gen is een relatief veel voorkomende oorzaak op de erfelijke ziekte. Ook GBA en SNCA zijn hoog-risicogenen en daarnaast worden andere mutaties meegenomen die gerelateerd zijn aan Parkinson en in combinatie tot veranderde kans op de aandoening kunnen leiden.

Prostaatkanker

Prostaatkanker is een vorm van kanker die in de prostaat ontstaat. In maar liefst 90 tot 95% van alle gevallen spelen vaak meerdere voorkomende DNA-variaties een rol. Ook zijn er minder voorkomende variaties die een rol spelen en worden onderzocht zoals mutaties op de genen BRCA2, PALB2, CHEK2 en NBN.

Reuma

Reuma is een auto-immuunziekte waarbij ontstekingen in de gewrichten en vaak ook in de slijmbeurzen en pezen ontstaan. Bij reuma kunnen aangeboren DNA-variaties een rol spelen bij het ontstaan van reuma. Belangrijke genetische risicofactoren voor de aandoening zijn HLA-genen die het immuunsysteem helpen om lichaamseigen eiwitten te onderscheiden van lichaamsvreemde eiwitten (zoals bacteriën en virussen). Ook andere genen zoals CD40, CTLA4, PAD14 en PTPN22 zijn gerelateerd aan reuma.

Slokdarmkanker

Slokdarmkanker is een vorm van kanker die in de slokdarm ontstaat. Een groot deel van de mensen met slokdarmkanker lijdt eerst aan een Barrett-slokdarm. Dit is een aandoening die wordt veroorzaakt door brandend maagzuur. Voor het ontstaan van slokdarmkanker is er vaak sprake van bevorderende leefgewoonten zoals overmatig alcoholgebruik of roken. Ook aangeboren DNA-variaties kunnen een rol spelen. Dit gebeurt niet vaak en meestal betreft het meerdere DNA-variaties samen.

Doe de vitamine check

Weet wat je lichaam echt nodig heeft, doe nu de vitamine check en leer meer over wat er bij jouw leefstijl past. Meten is weten en voorkomen is beter dan genezen.

Telefonisch consult + supplement advies