Bloedbeeld en leukocytendifferentiatie

Bloedbeeld en leukocytendifferentiatie

Je bloed bevat ontzettend veel gezondheidsinformatie. Verschillende bloedwaardes in het bloed kunnen inzicht geven in hoe je gezondheid ervoor staat en welke gezondheidsrisico’s je mogelijk loopt. Het bloedbeeld inclusief leukocytendifferentiatie zeggen meer over hoe het ervoor staat met je algemene gezondheid, het risico dat je loopt op bloedarmoede en de mogelijke aanwezigheid van infecties en ontstekingen.

Onderwerpen in dit artikel:

 • Bloedbeeld
 • Rode bloedcellen
 • Bloedplaatjes: trombocyten
 • Leukocytendifferentiatie

Bloedbeeld

Het bloedbeeld is één van de meest gebruikte bloedonderzoeken en is een brede test die verschillende onderdelen van het bloed onderzoekt. Er worden tests uitgevoerd naar de rode bloedcellen, de bloedplaatjes (trombocyten) en de witte bloedcellen (leukocyten).

Rode bloedcellen

Van de rode bloedcellen worden verschillende waarden gemeten:

 • Erytrocyten: dit is een telling van het aantal rode bloedcellen. Een verlaagd gehalte kan duiden op bloedarmoede, een verhoogd gehalte op uitdroging.
 • Hemoglobine: de meting van het hemoglobine-gehalte, de hoeveelheid zuurstof-dragende proteïne van het bloed. Een verhoogd hemoglobine gehalte kan duiden op uitdroging en een verlaagd gehalte kan het gevolg zijn van ijzergebrek, problemen met de nieren of lever of overmatig bloedverlies
 • Hematocriet: de meting van het volume dat de rode bloedcellen innemen in het bloed. Een verhoogd gehalte kan duiden op uitdroging, een verlaagd gehalte op bloedarmoede.
 • RDW (Relative Distribution Width): de Engelse term voor de berekening van de variatie in de grootte van de rode bloedcellen. Bij sommige soorten bloedarmoede bestaat er een grote variatie in de afmetingen van rode bloedcellen en is de RDW toegenomen.
 • MCV (Mean Corpuscular Volume): de gemiddelde grootte van rode bloedcellen. Een te hoge MCV-waarde komt voor bij bloedarmoede als gevolg van een gebrek aan vitamine-B12. Een te lage MCV-waarde komt voor bij bloedarmoede als gevolg van een gebrek aan ijzer.
 • MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin): de berekening van de hoeveelheid zuurstof vervoerend hemoglobine in de rode bloedcellen. Afwijkende waarden komen voor bij bloedarmoede.
 • MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration): de berekening van de hemoglobine concentratie in rode bloedcellen. MCHC kan verlaagd zijn bij een verlaagde MCV.

Bloedplaatjes: trombocyten

Trombocyten zijn de kleinste bloedcellen in het bloed die worden gemaakt in het beenmerg. Bij beschadiging van een bloedvat als gevolg van een wond, hechten trombocyten zich op de plek waar het vat is beschadigd en brengen deze het bloedstollingsproces op gang. Wanneer het trombocytengehalte dat wordt gemeten verhoogd is kan dit duidelijk op infecties of ontstekingen. Een verlaagd gehalte kan worden veroorzaakt door verminderde aanmaak van bloedplaatjes of een versnelde afbraak in het bloed.

Leukocytendifferentiatie

Leukocyten zijn het aantal witte bloedcellen in het bloed, deze zijn betrokken bij de afweer. Leukocyten kunnen verhoogd zijn bij infecties of ontstekingen. Er zijn verschillende soorten leukocyten voor verschillende typen infecties. Bij een leukocytendifferentiatie worden de verschillende soorten leukocyten apart geteld waardoor duidelijk kan worden van wat voor infectie er sprake is.

 • Neutrofiele granulocyten: worden geassocieerd met bacteriële infecties of andere ontstekingsreacties.
 • Lymfocyten: Bestaan uit T- en B-cellen die antistoffen aanmaken en het geheugen vormen van het immuunsysteem. De lymfocyten treden snel en efficiënt op wanneer een infectie met dezelfde verwekker opnieuw optreedt.
 • Eosinofiele granulocyten: bestrijden infecties van parasieten, een verhoging kan duiden op bijvoorbeeld malaria of een lintworm.
 • Basofiele granulocyten: deze cellen dragen stoffen bij zich die een ontstekingsreactie op gang kunnen brengen, zoals histamine. De stoffen zorgen er vervolgens voor dat bloedvaten zich verwijden en doorlatend worden zodat andere cellen bij de ontstekingsreactie terecht kunnen. Dit komt voor bij allergische reacties.
 • Monocyten: helpen bij de immuunrespons, zijn snel ter plaatse bij een infectie en kunnen vreemde stoffen in zich opnemen en die naar de T-cellen brengen om hen te beoordelen. Een verhoging komt voor bij aan parasiet, virus of bacterie.

Je bloed laten checken? Perfect Lab onderzoekt met de Bloed Health check standaard 30 bloedwaardes, met de mogelijkheid tot het uitbreiden van het onderzoek met extra waardes. Je bloed is de spiegel van je gezondheid.

Doe de vitamine check

Weet wat je lichaam echt nodig heeft, doe nu de vitamine check en leer meer over wat er bij jouw leefstijl past. Meten is weten en voorkomen is beter dan genezen.

Telefonisch consult + supplement advies