10% korting ontvangen?
 
DNA onderzoek

Hoe werkt DNA?

Een DNA-test kan je interessante informatie geven over je genen en jezelf. Er zijn verschillende redenen om een DNA-test te laten doen. Zo kan de test inzichten geven in persoonlijke kenmerken maar ook in gezondheidsaspecten zoals medicijngevoeligheid of informatie over aandoeningen waar je genetisch gezien een verhoogde kans op hebt. Je kunt op basis van deze informatie je medicatie (dosering) laten aanpassen of preventieve maatregelen nemen om de kans op het ontstaan van aandoeningen te verkleinen.

Om uit te leggen wat een DNA-test precies is en hoe deze werkt, is het eerst belangrijk om te weten wat DNA precies is en hoe DNA werkt.

Onderwerpen in dit artikel:

  • Wat is DNA?
  • Variaties in DNA
  • DNA-test
  • Wat kun je met de uitslag?

Wat is DNA?

DNA (desoxyribonucleïnezuur) is een biochemisch macromolecuul en de drager van al het erfelijk materiaal in ons lichaam. Iedere cel in ins lichaam bevat DNA. Het DNA fungeert als een soort code die kan worden afgelezen waardoor biologische processen in gang kunnen worden gezet. DNA bevindt zich in de kern van alle lichaamscellen. Het DNA bestaat uit 3 miljard bouwstenen die zijn verdeeld over 2 paar van 23 chromosomen, dit zijn lange strengen DNA waarop zich genen bevinden. Een gen is een onderdeel van het DNA dat informatie bevat om een eiwit te maken welke invloed heeft op een persoonlijke eigenschap of kenmerk. Van elk gen heb je er 2, waarvan de ene afkomstig is van je vader en de andere van je moeder. De vier verschillende bouwstenen (nucleotiden) waar DNA uit bestaat zijn: adenine (A), thymine (T), cytosine (C) en guanine (G). De volgorde van de in totaal 3 miljard bouwstenen bepaalt het unieke DNA. Bij alle mensen is de volgorde van deze bouwstenen in het DNA voor wel 99,6% gelijk.

Variaties en mutaties in DNA

Het kleine percentage van de volgorde van bouwstenen in DNA dat anders is, bepaalt de uiterlijke kenmerken zoals de kleur van de huid, het haar of de ogen maar ook bijvoorbeeld aanleg voor bepaalde erfelijke aandoeningen of biologische processen zoals verwerking van voeding. Veranderingen in de volgorde van de bouwstenen in het DNA worden ‘mutaties’ of ‘variaties’ genoemd. Wanneer er sprake is van een verandering die vaak voorkomt, wordt deze meestal ‘variatie’ genoemd. Een meer zeldzame verandering die bij minder dan 1% van alle mensen voorkomt wordt ‘mutatie’ genoemd.  Hoe groot of klein deze veranderingen zijn is afhankelijk van het aantal bouwstenen dat daarbij is betrokken. Door het in kaart brengen van DNA-veranderingen kan de wetenschap onderzoeken wat gevolgen kunnen zijn van mutaties of variaties. Over de verschillende mutaties en variaties is door jarenlang onderzoek steeds meer informatie beschikbaar in databases.

DNA test

Een DNA test analyseert het DNA dat wordt verkregen uit bloed, speeksel of wangslijmvlies door de volgorde van de bouwstenen in een DNA-molecuul te bepalen. Door middel van moderne technologieën kunnen grote hoeveelheden DNA snel en efficiënt worden uitgelezen. De geanalyseerde gegevens worden vergeleken met informatie uit databases om variaties en mutaties te identificeren. Deze gegevens worden geïnterpreteerd en geven informatie over genetische kenmerken zoals uiterlijke kenmerken maar ook inzicht in gezondheidrsrisico’s of medicijngevoeligheid.

Wat kun je met de uitslag?

Het kennen van je gezondheidsuitslagen is essentieel voor het nemen van gerichte acties. Door metingen kun je precies vaststellen hoe je gezondheid ervoor staat. Zowel je genetische aanleg als je levensstijl spelen een rol bij het bepalen van je welzijn. Het is daarom cruciaal om beide aspecten te onderzoeken.

Het analyseren van je genetische aanleg gebeurt aan de hand van DNA-onderzoek. Dit hoef je slechts eenmaal in je leven te doen, aangezien je DNA niet verandert. Aan de andere kant geeft bloed- en ontlastingsonderzoek inzicht in de invloed van je levensstijl op je gezondheid. Deze onderzoeken dienen echter regelmatig te worden herhaald, bij voorkeur minstens één keer per jaar.

Door je genetische gevoeligheid te begrijpen, kun je je levensstijl beter afstemmen op adviezen die specifiek voor jou van belang zijn. Bovendien bieden gedetailleerde bloed- en ontlastingsanalyses meer inzicht. Als bijvoorbeeld blijkt dat je genetisch vatbaarder bent voor hart- en vaatziekten, en je bloedcholesterolwaarden zijn te hoog, dan is het cruciaal om hierop te anticiperen en actie te ondernemen.

DNA-onderzoek verschaft dus diepgaand inzicht in je gezondheid, omdat het je genetische blauwdruk onthult.


Tot slot

Ieder mens beschikt over DNA waarbij de volgorde van bouwstenen voor meer dan 99% gelijk is. Het kleine percentage dat per persoon verschillend is maakt jou als mens uniek. Deze verschillen noemen we mutaties of variaties en zorgt voor verschil in uiterlijke kenmerken maar ook voor de aanleg voor aandoeningen, verwerking van voeding en medicijngevoeligheid. De DNA HEALTH CHECK van Perfect Lab is een DNA-test die zich richt op deze genetische verschillen. Het resultaat bestaat uit leesbare informatie en advies over genetische aanleg voor bepaalde aandoeningen, gevoeligheid voor medicatie en voedselintoleranties. 

Doe de vitamine check

Weet wat je lichaam echt nodig heeft, doe nu de vitamine check en leer meer over wat er bij jouw leefstijl past. Meten is weten en voorkomen is beter dan genezen.

Telefonisch consult + supplement advies