10% korting ontvangen?
 
Volwassenen en chronische aandoeningen

Volwassenen en chronische aandoeningen

Steeds meer volwassenen krijgen te maken met chronische aandoeningen in Nederland en in andere Westerse landen. Een ‘chronische aandoening’ is een aandoening waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel. Op 1 januari 2021 hadden ruim 10,3 miljoen mensen in Nederland één of meer chronische aandoeningen, dat is maar liefst 59% van de bevolking [1]. Welke chronische aandoeningen er zijn, waardoor ze ontstaan en hoe je chronische aandoeningen kunt voorkomen vertellen we je in dit artikel.

Onderwerpen in dit artikel:

  • Wat zijn chronische aandoeningen?
  • Hoe ontstaan chronische aandoeningen?
  • Het ontstaan van chronische aandoeningen voorkomen 

Wat zijn chronische aandoeningen?

Een chronische aandoening is een langdurige aandoening of ziekte die meestal niet kan worden genezen. Er zijn verschillende uiteenlopende chronische ziekten die kunnen variëren in ernst van de aandoening en in symptomen. Wat deze aandoeningen gemeen hebben is dat ze langere periode en vaak gedurende het hele leven van een persoon aanhouden. Voorbeelden van veelvoorkomende chronische aandoeningen zijn astma, hart- en vaatziekten, diabetes, reumatoïde artritis, chronische obstructieve longziekte (COPD) en sommige vormen van kanker. De verschillende aandoeningen vereisen in de meeste gevallen voortdurende medische zorg en behandeling om symptomen te beheersen en beperken en complicaties te voorkomen. Een chronische aandoening kan niet volledig worden genezen maar de ontwikkeling daarvan en ongemakken kunnen vaak beheerst door een combinatie van medicatie en leefstijl aanpassingen zoals een speciaal dieet en lichaamsbeweging. Dit kan bijdragen aan een betere kwaliteit van leven en het voorkomen van complicaties.

Hoe ontstaan chronische aandoeningen?

Chronische aandoeningen kunnen op verschillende manieren ontstaan. Belangrijk om op te merken is dat chronische aandoeningen vaak ontstaan door een combinatie van meerdere factoren. Er zijn mensen met genetische aanleg voor bepaalde chronische aandoeningen. Ook kunnen er genetische factoren zijn die gevoeligheid voor het ontstaan van bepaalde ziekten vergroten. Meer dan de helft van de chronische aandoeningen wordt veroorzaakt als gevolg van een ongezonde leefstijl. Factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van chronische aandoeningen zijn ongezonde voeding, te weinig lichaamsbeweging, overmatig alcoholgebruik, onvoldoende slaap, (langdurige) stress en roken. Ook omgevingsfactoren zoals blootstelling aan chemische stoffen en milieu-invloeden zoals luchtvervuiling kunnen het risico op het ontstaan van bepaalde chronische aandoeningen verhogen. Daarnaast kunnen ontstekingen in het lichaam en hormonale factoren een rol spelen en komen chronische aandoeningen vaker voor bij oudere mensen.

Het ontstaan van chronische aandoeningen voorkomen

Om het risico op het ontstaan van chronische aandoeningen te verminderen zijn het aannemen van een gezonde leefstijl en het nemen van preventieve maatregelen van groot belang. Zorg voor een gezonde leefstijl met gezonde voeding. Kies voor een gevarieerd dieet dat bestaat uit groenten, fruit, volle granen, gezonde vetten en eiwitten. Beperk de inname van bewerkte voedingsmiddelen, verzadigde vetten en toegevoegde suikers zoveel mogelijk. Vermijd daarnaast roken en matig alcoholgebruik, beide kunnen leiden tot uiteenlopende gezondheidsproblemen en het ontstaan van chronische aandoeningen. Ook overgewicht en obesitas zijn risicofactoren, zorg voor een gezond gewicht en regelmatige lichaamsbeweging.
Zorg daarbij voor voldoende ontspanning en het voorkomen van stress.

Naast een gezonde leefstijl zijn ook regelmatige gezondheidscontroles van groot belang. Deze kunnen risicofactoren en vroegtijdige tekenen voor het ontstaan van chronische aandoeningen blootleggen. Door middel van bloed- of ontlastingsonderzoek kunnen specifieke biomarkers in kaart worden gebracht. Dit zijn meetbare indicatoren van biologische processen in het lichaam. Door regelmatig onderzoek en het monitoren van specifieke biomarkers kunnen risico’s vroegtijdig geïdentificeerd worden en preventieve maatregelen worden genomen om je biomarkers op peil te houden. 

Tot slot

Steeds meer mensen hebben te kampen met chronische ziekten. Het risico op het ontstaan van chronische ziekten is vaak een combinatie van meerdere factoren. Het merendeel is het gevolg van een ongezonde leefstijl. Een gezonde leefstijl in combinatie en inzicht in je gezondheid door het regelmatig onderzoeken en monitoren van de gezondheid, kan zorgen voor vroegtijdige detectie en het risico op het ontstaan van chronische aandoeningen verkleinen. Zo neem je de regie over je eigen gezondheid!

Referenties

(1) Chronische aandoeningen en multimorbiditeit | Leeftijd en geslacht | Volksgezondheid en Zorg (vzinfo.nl)

Doe de vitamine check

Weet wat je lichaam echt nodig heeft, doe nu de vitamine check en leer meer over wat er bij jouw leefstijl past. Meten is weten en voorkomen is beter dan genezen.

Telefonisch consult + supplement advies