perfect lab ldl en hdl cholesterol

Wat is LDL en HDL cholesterol?

Cholesterol is een vet en wordt ook wel ‘lipide’ genoemd. Het is een belangrijke stof die het lichaam nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Het is een bouwstof voor de cellen en hormonen in ons lichaam en is nodig voor de aanmaak van vitamine D en gal. Cholesterol wordt voornamelijk aangemaakt door de lever, maar ook de bijnieren en darmen maken in mindere mate cholesterol aan. De rest van cholesterol in het lichaam krijgen we binnen door middel van voeding. Cholesterol is te onderscheiden in slecht cholesterol; LDL en goed cholesterol; HDL.

Verschil HDL-cholesterol en LDL-cholesterol

Cholesterol deeltjes worden in het bloed vervoerd. Om de vetachtige stof te vervoeren moet deze worden gekoppeld aan een eiwit. De koppeling tussen cholesterol en het transporteiwit wordt ‘lipoproteïne’ genoemd. Er kan sprake zijn van high-density lipoproteïne (HDL) en low-density lipoproteïne (LDL). HDL-cholesterol en LDL-cholesterol hebben verschillende eigenschappen, functies en effecten. LDL wordt de slechte cholesterol genoemd. Bij LDL-cholesterol kan het lichaam dit uit het bloed halen en gebruiken voor het maken van een hormoon of voor de opbouw van een lichaamscel. Is er sprake van een teveel aan LDL-cholesterol? Dan kan dit niet uit het bloed worden opgenomen en zal het zich afzetten tegen de vaatwanden. Dit kan zich op den duur gaan opstapelen en kan resulteren in vernauwing van de bloedvaten en hierdoor worden ze minder elastisch. Dit is een risicofactor voor het ontstaan van hart- en vaatproblemen. HDL wordt de goede cholesterol genoemd omdat deze het overtollig cholesterol juist terug brengt vanuit de weefsels naar de lever om ze hier af te breken.

HDL-cholesterol waarde

HDL-cholesterol is het goede cholesterol waardoor wordt gesteld dat een hogere waarde mogelijk een lager risico op hart- en vaatziekten geeft. Echter is de werking van HDL complex en wordt er nog veel onderzoek gedaan naar de werking daarvan en de bescherming tegen risico op hart- en vaatproblemen. Bij het meten van de cholesterol waarden wordt in ieder geval uitgegaan van een minimale waarde van  1,0 mmol/l bij mannen en 1,2 mmol/l bij vrouwen. Een verhoogd HDL-cholesterol wordt over het algemeen als goed beschouwd, er wordt in ieder geval aangeraden om de waarde van HDL op het aanbevolen niveau te behouden. Naast het op peil houden van HDL-cholesterol is het ook belangrijk om LDL-cholesterol laag te houden om het risico op hart- en vaatziekten te verkleinen en is de balans tussen beide waarden van belang. Wanneer het HDL-cholesterol te laag is en/of de LDL-cholesterol waarde te hoog, worden aanpassing in voeding en leefstijl aangeraden. Voldoende beweging, gezonde voeding  en een normaal lichaamsgewicht helpen het cholesterolgehalte op peil te houden. Ook zijn er voedingssupplementen die een normaal cholesterolgehalte ondersteunen.

Wil jij de waarde van je LDL,  HDL en totale cholesterol weten? Deze waarden maken standaard deel uit van de Premium Health Checkdat onder andere bestaat uit een uitgebreid bloedonderzoek welke een goed inzicht geeft in je gezondheid.

Doe de vitamine check

Weet wat je lichaam echt nodig heeft, doe nu de vitamine check en leer meer over wat er bij jouw leefstijl past. Meten is weten en voorkomen is beter dan genezen.

Telefonisch consult + supplement advies