Parkinson

Parkinson

Parkinson is een chronische hersenaandoening waarbij een kleine groep cellen in de hersenen beschadigt en afsterft. Dit zorgt ervoor dat de cellen geen dopamine meer kunnen aanmaken die het lichaam nodig heeft om soepel te kunnen bewegen en om lichaamsbewegingen in controle te houden. Iemand met de ziekte van Parkinson krijgt problemen met bewegen en symptomen zoals bevende handen, stijfheid en traagheid.

Onderwerpen in dit artikel:

  • Hoe ontstaat Parkinson?
  • Preventieve leefstijl maatregelen
  • Homocysteïne en Parkinson

Hoe ontstaat Parkinson?

De ziekte van Parkinson begint meestal tussen het 50ste en het 60ste levensjaar. Het is een progressieve aandoening, die in de loop van de tijd verergert. De precieze oorzaak van Parkinson is niet bekend. Wel is wetenschappelijk achterhaald hoe Parkinson ontstaat en zich ontwikkelt [1]. Parkinson ontstaat doordat zenuwcellen afsterven in de hersenen, waardoor deze zenuwcellen afsterven is niet bekend. Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van Parkinson gedaan waarbij onderzoekers zoeken naar genetische oorzaken en omgevingsfactoren die een rol kunnen spelen zoals bacteriën, giftige stoffen en zware metalen.

Doordat dopamine producerende cellen afsterven, zorgt dit ervoor dat er niet voldoende dopamine meer kan worden aangemaakt waardoor Parkinson symptomen ontstaan. Symptomen die ontstaan kunnen motorische en niet-motorische ongemakken zijn. Motorische ongemakken zijn onder andere trillen, stijfheid, langzamer bewegen en moeite met praten. Niet-motorische symptomen zijn onder andere depressieve ongemakken, slaapproblemen, duizeligheid, lage bloeddruk en cognitieve achteruitgang.

Preventieve leefstijl maatregelen

Is Parkinson eenmaal vastgesteld dan richt de behandeling zich op het verminderen van symptomen en het verlichten van ongemakken. Daarbij wordt medicatie voorschreven en zijn gezonde voeding en voldoende beweging erg belangrijk. Parkinson is een progressieve ziekte en niet te genezen. Omdat de exacte oorzaak van Parkinson niet is vastgesteld, bestaat er ook geen eenduidig beeld over hoe de ziekte kan worden voorkomen. Toch werken leefstijl maatregelen mogelijk ook preventief op het ontwikkelen van Parkinson.


Regelmatige lichaamsbeweging en een gezond dieet zijn gunstig voor de algehele gezondheid en worden ook geassocieerd met een lager risico op het ontwikkelen van Parkinson. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat blootstelling aan chemische stoffen zoals pesticiden een verband houdt met het risico op Parkinson. Het is daarom belangrijk om deze stoffen zoveel mogelijk te vermijden en groente en fruit altijd goed te wassen. Ook worden het drinken van alcohol en roken geassocieerd met een verhoogd risico op Parkinson. Stoppen met roken en matigen met alcoholgebruik hebben ook een positief effect op de algehele gezondheid.

Homocysteïne en Parkinson

Homocysteïne is een aminozuur dat van nature in het lichaam wordt geproduceerd tijdens de afbraak van methionine. Homocysteïne wordt beschouwd als een neurotoxische stof waarvan hoge niveaus schade kunnen veroorzaken en zenuwcellen en daarmee kunnen zorgen voor ontstekingsprocessen in de hersenen. Verhoogde niveaus van homocysteïne in het bloed worden in verband gebracht met een aantal gezondheidsproblemen en ook met het ontstaan van Parkinson en verdere achteruitgang bij Parkinson. Onderzoek naar de relatie tussen beide is echter op dit moment nog lopende, maar het voorkomen van te hoge homocysteïne gehaltes in het bloed is in ieder geval ontzettend belangrijk. Het homocysteïne gehalte kan worden gemeten door middel van een bloedonderzoek.

Met een Bloed Health Check onderzoeken wij standaard 30 bloedwaardes, waaronder je homocysteïne waarde. Het omlaag krijgen van een te hoog homocysteïne is vrij gemakkelijk te bereiken door middel van de juiste voeding en suppletie.

Veel mensen hebben een verhoogd homocysteïne zonder dat te weten. Dat komt omdat het in de reguliere zorg geen tot weinig aandacht krijgt, terwijl het wel een serieuze veroorzaker is van veel gezondheidsproblemen in de toekomst.

Tot slot

Parkinson is een progressieve ziekte en geeft zowel motorische als niet-motorische ongemakken. De exacte oorzaak voor het ontstaan van Parkinson is nog niet bekend. Er wordt veel onderzoek gedaan naar Parkinson en het ontstaan van de ziekte, mogelijk spelen omgevingsfactoren een rol. Preventieve leefstijl maatregelen zoals een gezond dieet en voldoende beweging dragen mogelijk bij aan een lager risico op het ontwikkelen van Parkinson. Een hoog homocysteïne gehalte vormt mogelijk ook een risico. Het homocysteïne gehalte meet je door middel van bloedonderzoek.

Referenties

  1. Oorzaak van parkinson – Stichting ParkinsonFonds

Doe de vitamine check

Weet wat je lichaam echt nodig heeft, doe nu de vitamine check en leer meer over wat er bij jouw leefstijl past. Meten is weten en voorkomen is beter dan genezen.

Telefonisch consult + supplement advies