Alzheimer

Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Dementie is het algemene begrip voor verandering in gedrag en achteruitgang van het denkvermogen. 60 tot 70% van de mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer.

Onderwerpen in dit artikel:

  • Hoe ontstaat Alzheimer?
  • Alzheimer voorkomen
  • Bloedwaarden bij Alzheimer

Hoe ontstaat Alzheimer?

Alzheimer kan op jonge leeftijd ontstaan, zo’n 5% procent van de gevallen begint de ziekte tussen de 30 en 50 jaar. In het grootste deel van de gevallen komt de ziekte pas voor boven het 70ste levensjaar. De exacte oorzaak voor het ontstaan van Alzheimer is niet bekend. Wel is bekend dat sprake is van een stapeling van beta-amyloid en tau-eiwitten, maar waarom dit gebeurt is niet bekend. Wel blijkt dat bij oudere mensen het eiwit minder goed wordt afgevoerd en ophoping sneller plaats vindt. Deze verminderde afvoer kan komen door roken, een hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, weinig beweging of diabetes.

De ziekte begint ongemerkt waarna er geleidelijk steeds meer achteruitgang ontstaat. In het begin ontstaan er geheugen- en oriëntatieproblemen. Daarna kunnen ook problemen met spreken, overzicht, handelen en herkenning ontstaan. De gemiddelde ziekteduur is tussen de 8 en 13 jaar en in veel gevallen komt Alzheimer voor bij meerdere personen in de familie.

Alzheimer voorkomen

Er wordt veel onderzoek gedaan naar het ontstaan van Alzheimer. Omdat de precieze oorzaak niet bekend is, is ook niet bekend hoe Alzheimer kan worden voorkomen. Wel is bekend dat er bepaalde risicofactoren zijn en denken wetenschappers dat een deel van de gevallen van dementie en Alzheimer kunnen worden voorkomen wanneer we gezonder gaan leven. Belangrijke risicofactoren voor het ontstaan en ontwikkelen zijn alcohol, roken, een hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, ongezonde voeding, diabetes, weinig beweging en weinig nieuwe dingen leveren.

Om het risico op het ontstaan van Alzheimer te verkleinen of de ontwikkeling te vertragen is een gezonde leefstijl van groot belang. Zorg ervoor dat je op gewicht blijft en let op je cholesterol, eet gezond, rook niet, matig met alcohol en beweeg voldoende. Ook blijkt dat actieve hersenen langer gezond blijven. Prikkel je hersenen door iets nieuws te leren, een spelletje te spelen waarbij je moet nadenken en blijf sociale contact opzoeken.

Bloedwaarden bij Alzheimer

Bij onderzoek naar en de diagnose van Alzheimer worden verschillende biomarkers in het bloed en andere vloeistoffen in het lichaam bestudeerd. Biomarkers zijn meetbare indicatoren die kunnen wijzen op bepaalde biologische processen of de aanwezigheid van aandoeningen in het lichaam. Er zijn specifieke tests die beta-amyloid en tau-eiwitten kunnen meten. Biomarkers die ook relevant kunnen zijn voor Alzheimer zijn C-reatief proteïne (CRP) en homocysteïne. CRP is een marker voor ontstekingen in het lichaam. Langdurige ontstekingen verhogen het risico op cognitieve achteruitging en kunnen daarmee bijdragen aan de ontwikkeling van Alzheimer.

Een verhoogd niveau van homocysteïne in het bloed, kan schadelijk zijn voor het lichaam en wordt geassocieerd met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Ook wordt het verband tussen homocysteïne en Alzheimer onderzocht. Er wordt gedacht dat een verhoogd homocysteïnegehalte schade aan de bloedvaten kan veroorzaken en ontstekingsreacties in de hersenen kan bevorderen. Dit kan bijdragen aan de ontwikkeling of progressie van Alzheimer. CRP en Homocysteïne maken onderdeel uit van de Bloed Health Check van Perfect Lab.

Het is belangrijk om op te merken dat deze biomarkers op zichzelf geen diagnose van Alzheimer mogelijk maken. De diagnose wordt gesteld na uitgebreid onderzoek.

Doe de vitamine check

Weet wat je lichaam echt nodig heeft, doe nu de vitamine check en leer meer over wat er bij jouw leefstijl past. Meten is weten en voorkomen is beter dan genezen.

Telefonisch consult + supplement advies